Välkommen till Roslagens Industriteknik AB!

Komplett byggföretag i Östhammar

Bred kompetens

Vår styrka är vår breda kompetens och bredden i vårt tjänsteutbud. Företaget Roslagens Industriteknik AB, RITAB är idag indelat i tre huvudområden. Bygg & Fastighetsservice, VA-installationer och Verkstadsproduktion. I det dagliga arbetet samarbetar vi ofta över affärsområdena och vi arbetar flexibelt samt kan tillfredsställa många olika behov.

Dessutom köper vi in specialkompetens när detta behövs och kan på så vis vässa vår organisation ytterligare. Detta bidrar till att RITAB alltid ska sträva efter att vara anpassningsbara och flexibla.

  • Byggservice
  • Snickeri
  • Fastighetsservice
  • Svetsarbeten
  • VVS-installationer
  • Verkstadsproduktion
  • Legoarbeten
  • Montage

Roslagens Industriteknik AB

Patrik, Bygg tel: 070-880 74 34
Daniel, Verkstad tel: 070-606 37 91
Christer, VVS tel: 076-112 48 88

Telefon: 0173-217 90
Epost: info@ritab.se
Adress: Truckvägen 2, 742 34 Östhammar

Kontakta oss idag!

Namn *

Telefon *

Email *

Fastighetsadress + Ort *

Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress