Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
 
 
Medlem i Roslagens Industrigrupp »»

Roslagens Industrigrupp

 

 

Vi stödjer:


IBK Östhammar

Välkommen till RITAB

Välkommen till RITAB – ett företag med bred kompetens. VVS-installationer,
Bygg- och fastighetsservice
samt Verkstadsproduktion är våra affärsområden.
Vår specialitet är konstruktions-, svets-
och montagearbeten i rostfritt stål
och aluminium.

 

 

Nyheter

Nu har RITAB ett eget Kvalitet- och Miljöledningssytem
som vi arbetar efter. Till grund för vårt kvalitetssystem
ligger SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001 som tolkats
till vår verksamhet och våra behov. Systemet är fastlagt
i ett antal dokument som beskriver organisation, rutiner
och regler för vår verksamhet – allt i strävan efter att kvalitetsäkra våra tjänster och höja kundnyttan.

 

 

 

 

svets

 

Så tycker kunderna

Läs om vad några av våra kunder tycker om oss.
Se Referenser